Materies

Fresco in gerechtsgebouw

Het kantoor behandelt bij voorkeur (doch niet uitsluitend) de volgende materies :

Aansprakelijkheidsrecht

Alle problemen aangaande verkeersongelukken, lichamelijke schades, waterschades, brand, bouw (aansprakelijkheid aannemer, architect, bouwheer), expertises, diefstal, dieren, kinderen,... - vaak gaat het hier om verzekeringskwesties met tussenkomst van verzekeringsmaatschappijen.

Burgerlijk recht

Personenrecht (echtscheidingen, ontkenning vaderschap, erkenning, adoptie, voogdij), goederenrecht (eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, burenhinder) erfenissen, schenkingen, huur/handelshuur/pacht,…

Hippische materies

Alle mogelijke problemen aangaande paarden, van aansprakelijkheid voor ongevallen tot problemen met (internationale) koop/verkoop/dekkingen, koopvernietigende gebreken, diefstal, stalling bij derden,...

Jeugdrecht

Zowel op burgerlijk als op strafrechtelijk vlak. Voor de minderjarige is de tussenkomst kosteloos, na tussenkomst van het Bureau voor Juridische Bijstand.

Verbintenissenrecht

Alle mogelijke overeenkomsten en interpretatieproblemen (dwaling, bedrog,...), koop/verkoop/leasing/ruil,...

Strafrecht

Vnl. zedenfeiten, drugs, diefstallen en fysieke integriteit : eveneens burgerlijke partijstellingen, en de strafrechtelijke verdediging voor Politierechtbanken...

Commercieel recht

Invorderingen, facturen, niet conforme levering, gebrekkige uitvoering van werken/diensten,...

In materies waarin het kantoor niet is gespecialiseerd, wordt U graag doorverwezen naar de gespecialiseerde kantoren.